• Телесни повреди
  • Защита по наказателни дела

    Да бъдете обвинени в престъпление може да бъде плашещо преживяване. Макар Конституцията на Съединените щати да Ви дава определени права, когато сте обвинени в криминално деяние, може би не сте толкова защитени, колкото си мислите. Това е така, защото повечето хора не са достатъчно запознати с конституционните си права, за да се защитават адекватно. В… [Continue Reading]

    Защита по наказателни дела
  • Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока

    Дело за отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, е такова дело, при което производителят или дистрибуторът на дефектна стока е подведен под отговорност за вреди, причинени от тази стока. Всяка година в Съединените щати опасните или дефектни стоки причиняват хиляди наранявания. Законът за отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, се различава… [Continue Reading]

    Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока